P spaning med arkeologen - fornlämningar i Ljungby kommun

Fornlämningar
17. Stenhusholmen
Medeltida borg

18. Danaborg
Medeltida borg

19. Piksborg
Medeltida borg

20. Eneborg
Medeltid borg

21. Agundaborg
Medeltida borg

22. Källarholmen
Medeltida borg

Stenhusholmen

17. Stenhusholmen

Kommun: Ljungby
Socken: Dörarp
Undersökt: Nej

Borgen nämns första gången år 1477 som sätesgård för riksrådet och riddaren Gustav Olsson Stenbock. Den mäktiga huvudbyggnaden var flera våningar hög. De bevarade murarna är helt i sten och runt om borgen kan man hitta medeltida tegel som visar att huset har varit exklusivt. Under husets östra del finns en källare med den enda bevarade ingången. Intill stenhuset har det troligen legat ett eller flera trähus. Borgen är skild från resten av udden genom en vallgrav. Borgen på holmen var en stark befästning och läget vid Lagastigen, den stora färdleden mot Skåne, var strategiskt viktig. På 1500-talet härjades borgen av danska trupper, men den fortsatte att vara sätesgård under Vasatiden.