P spaning med arkeologen - fornlämningar i Ljungby kommun

Fornlämningar
17. Stenhusholmen
Medeltida borg

18. Danaborg
Medeltida borg

19. Piksborg
Medeltida borg

20. Eneborg
Medeltid borg

21. Agundaborg
Medeltida borg

22. Källarholmen
Medeltida borg

Borgar - vad, varför, hur och när?

Mäktiga borgar med riddare, fagra jungfrur och fladdrande fanor är en bild av medeltiden som vi alla fått med oss från filmer och böcker. Förebilderna till dessa borgar är hämtade från Europa och vi måste nog inse att borglivet i Norden inte alltid var fullt lika flärdfullt som på kontinenten. Det betyder inte att borgarna här är mindre intressanta, vi måste bara förstå dem i sitt rätta sammanhang. Under medeltiden (1050 - 1500-talet) började det svenska riket ta form och det skapades många samhällsstrukturer som vi kan känna igen även idag. Kyrkan växte fram med socknar, stift och latinskt skriftspråk. Det bildades städer och man började använda mynt. Kungamakten etablerades och för att styra landet skapades indelningar i län. De medeltida borgarna byggdes bland annat för att det framväxande riket skulle kunna administrera skatteindrivning. Ibland var det kungamakten som byggde borgar och ibland biskopen eller adeln.

I Småland, och i Sunnerbo i synnerhet, fanns det ovanligt många borganläggningar under medeltiden. Att investera i gårdar, kvarnar och jordbruk var den tidens sätt att förvalta rikedom. Nästan alla de anläggningar som blivit borgar i Sunnerbo kan beskrivas som huvudgårdar för olika adelssläkter. Undantaget är Piksborg som var en kunglig förvaltningsborg. Gemensamt för alla borgarna var att de låg på avskilda lägen vid sjöar eller våtmarker. Den udda placeringen har antagligen signalerat social makt lika mycket som anläggningen i sig. Det stora flertalet borgar var byggda av trä. Att bygga borgar av murad sten tillhörde rikets absoluta elit. Den militära funktionen har oftast varit nedtonad på borgarna i Sunnerbo och många hade bara symboliska vallar och vallgravar. Piksborg och Toftaholm är dock undantag med sina rejäla vallanläggningar.